Yhdistyksen hallitukseen kuuluu toimintavuonna 2018 puheenjohtaja sekä 8 varsinaista ja neljä varajäsentä.

Hallituksen jäsenten joukosta valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja. Hallituksen alaisuudessa toimii myös 5 työryhmää: kirpputori-, avustus-, tapahtuma-, yhteis- sekä rekrytointityöryhmä. Työryhmät vastaavat omista tehtävistään niille annettujen tehtävien mukaisesti ja ne esittelevät päätöksensä hallituksen kokouksissa.

Sääntöjen mukaisesti yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja joka toinen vuosi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet ja työryhmien jäsenet valitaan joka vuosi.

Hallitus 2018

Anna Lankinen (pj), Tuula Rahkonen (varapj),  Annikka Taitto (tiedottaja), Merja Kosonen (jäsensihteeri), Pauliina Näränen, Johanna Ovaska, Marjut Rita, Tarja Miikki  ja Johanna Mäkinen.

varajäsenet: Helena Lintunen, Riitta Hocksell, Lauri Haltsonen ja Jaana Hellsten

Sihteeri ja taloudenhoitaja: Marjo Bali

TYÖRYHMÄT

Kirpputorityöryhmä

Kirppistyöryhmä vastaa kirppiksen toiminnasta ja on siitä vastuussa hallitukselle. Vähintään yksi henkilö ryhmästä kuuluu hallitukseen ja hän toimii yhteyshenkilönä työryhmän ja hallituksen välillä.

Työryhmän vastuulle kuuluu myös uusien vapaaehtoisten koulutus ja tupailtojen järjestäminen. Kirppiksellä järjestetään rekrytointi-iltoja uusien vapaaehtoisten saamiseksi toimintaan mukaan.

Kirpputorityöryhmän jäsenet: Tuula Karakaya, Lidia Pöllänen, Annikka Taitto, Raija Hulkko, Merja Kosonen ja Maija Plym.

Avustustyöryhmä

Avustustyöryhmä ottaa vastaan ja käsittelee avustushakemukset. Työryhmä päättää itsenäisesti oppimateriaali- ja harrasteavustukset ja tuo muut hakemukset hallituksen päätettäväksi. Kuukausittain olevien hallituksen kokousten jälkeen tuen hakijoille ilmoitetaan päätökset.

Avustustyöryhmän jäsenet: Tuula Rahkonen, Johanna Ovaska, Johanna Mäkinen ja Marjo Bali

Rekrytointiryhmä

Vastaa työntekijöiden palkkauksesta ja muista henkilöstöasioista. Ryhmä muodostuu yhdistyksen puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta, kirpputorityöryhmän vastaavasta sekä Työn Vuoksen/Te-keskuksen edustajasta.

Rekrytointityöryhmän jäsenet: Annikka Taitto, Johanna Ovaska( Työn Vuoksen edustaja), Maire Jokilehto ja Marjo Bali

Yhteistyöryhmä

Vastaa yhteistyöstä kaupungin, seurakunnan ja muiden yhdistysten kanssa.

Yhteistyöryhmän jäsenet: Anna Lankinen, Tuula Rahkonen, Tarja Miikki ja Helena Lintunen.

Tapahtumatyöryhmä:

Pauliina Näränen ja Marjut Rita.