Yhdistyksen hallitukseen kuuluu toimintavuonna 2019 puheenjohtaja sekä 8 varsinaista, 4 varajäsentä ja yksi äänioikeudeton jäsen.

Hallituksen jäsenten joukosta valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja. Hallituksen alaisuudessa toimii myös 5 työryhmää: kirpputori-, avustus-, tapahtuma-, yhteis- sekä rekrytointityöryhmä. Työryhmät vastaavat omista tehtävistään niille annettujen tehtävien mukaisesti ja ne esittelevät päätöksensä hallituksen kokouksissa.

Sääntöjen mukaisesti yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja joka toinen vuosi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet ja työryhmien jäsenet valitaan joka vuosi.

Hallitus 2019

Anna Lankinen (pj), Tarja Miikki (varapj),  Annikka Taitto (tiedottaja), Merja Kosonen (jäsensihteeri), Pauliina Näränen, Johanna Ovaska, Marjut Rita, Maire Jokilehto  ja Johanna Mäkinen.

varajäsenet: Maisa Mihl, Tuula Mikkola, Pirjo Kurronen ja Jaana Hellsten

Sihteeri ja taloudenhoitaja: Marjo Bali

TYÖRYHMÄT

Kirpputorityöryhmä

Kirppistyöryhmä vastaa kirppiksen toiminnasta ja on siitä vastuussa hallitukselle. Vähintään yksi henkilö ryhmästä kuuluu hallitukseen ja hän toimii yhteyshenkilönä työryhmän ja hallituksen välillä.

Työryhmän vastuulle kuuluu myös uusien vapaaehtoisten koulutus ja tupailtojen järjestäminen. Kirppiksellä järjestetään rekrytointi-iltoja uusien vapaaehtoisten saamiseksi toimintaan mukaan.

Kirpputorityöryhmän jäsenet: Annikka Taitto, Esajukka Luukkala, Raija Hulkko, Aili Paganus, Pirjo Sihvonen, työntekijöiden edustaja ja Marjo Bali

Avustustyöryhmä

Avustustyöryhmä ottaa vastaan ja käsittelee avustushakemukset. Työryhmä päättää itsenäisesti oppimateriaali- ja harrasteavustukset ja tuo muut hakemukset hallituksen päätettäväksi. Kuukausittain olevien hallituksen kokousten jälkeen tuen hakijoille ilmoitetaan päätökset.

Avustustyöryhmän jäsenet: Tuula Rahkonen, Johanna Ovaska, Johanna Mäkinen, Tuija Dahlgren ja Marjo Bali

Rekrytointiryhmä

Vastaa työntekijöiden palkkauksesta ja muista henkilöstöasioista.

Rekrytointityöryhmän jäsenet: Annikka Taitto, Johanna Ovaska, Maire Jokilehto, Merja Kosonen ja Marjo Bali

Yhteistyöryhmä

Vastaa yhteistyöstä kaupungin, seurakunnan ja muiden yhdistysten kanssa.

Yhteistyöryhmän jäsenet: Anna Lankinen, Tuula Rahkonen, Tarja Miikki ja Helena Lintunen.

Tapahtumatyöryhmä:

Pauliina Näränen ja Marjut Rita.