Mentoritoiminta on osa Eväitä Elämälle -hanketta. Se on suunnattu erityisesti niille 9. luokkalaisille, joilla on heikko arvosana esim. matematiikassa tai kielissä. Mentoroinnin avulla oppilas voi korottaa päättötodistuksen numeroa, oppia voittamaan opiskeluun liittyvät vaikeudet sekä saada oivalluksia ja motivaatiota oppimiseen.

Opetuksen sisältö muodostuu oppilaan omien tarpeiden ja opettajan ohjeiden mukaisesti.

Mentorit ovat yhdistyksen valitsemia 18 -29-vuotta täyttäneitä nuoria aikuisia, joilla on hyvät sosiaaliset taidot sekä vahva osaaminen oppiaineessa, jota he mentoroivat. Mentorin tehtävänä on antaa oppilaalle yksilöllistä ohjausta, olla oppilaalle motivaattori ja antaa hänelle henkilökohtaista vertaistukea.

  • Mentoritoiminta ei ole tukiopetusta. Painopiste on oppilaan oman opiskelumotivaation vahvistamisessa
  • Mentorointi on oppilaalle vapaaehtoista. Oppilaan oma motivaatio vaikuttaa mentoroinnin onnistumiseen.
  • Mentorointi on oppilaalle maksutonta. Mentorointi tapahtuu kouluajan ulkopuolella koulun  tiloissa, keskimäärin 1-2  tuntia viikossa.
  • Mentorisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoon.
  • Mentorille maksetaan pientä palkkaa.

Jos kiinnostuit asiasta tai haluat lisätietoja mentoroinnista ota yhteyttä sähköpostilla: johannakaarina.makinen@gmail.com tai soittamalla numeroon 046 9216294, Johanna Mäkinen.