Hallituksen jäsenten joukosta valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja. Hallituksen alaisuudessa toimii myös viisi työryhmää: kirpputori-, avustus-, tapahtuma-, yhteis- sekä tiedotuksen työryhmä. Työryhmät vastaavat omista tehtävistään niille annettujen ohjeiden mukaisesti ja ne esittelevät päätöksensä hallituksen kokouksissa.

Sääntöjen mukaisesti yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja joka toinen vuosi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet ja työryhmien jäsenet valitaan joka vuosi.

Hallitus 2022

Tuula Rahkonen (varapj),  Annikka Taitto,  Tuula Mikkola,  Marjut Rita,  Eva Kakko ja Maisa Mihl

varajäsenet: Maie Huovila ja Johanna Mäkinen

Taloudenhoitaja: Marjo Bali

TYÖRYHMÄT

Kirpputorityöryhmä

Kirppistyöryhmä vastaa kirppiksen toiminnasta ja on siitä vastuussa hallitukselle. Vähintään yksi henkilö ryhmästä kuuluu hallitukseen ja hän toimii yhteyshenkilönä työryhmän ja hallituksen välillä.

Työryhmän vastuulle kuuluu myös uusien vapaaehtoisten koulutus ja tupailtojen järjestäminen. Kirppiksellä järjestetään rekrytointi-iltoja uusien vapaaehtoisten saamiseksi toimintaan mukaan.

Kirpputorityöryhmän jäsenet: eri osastojen edustajat, työntekijöiden edustaja ja Marjo Bali

Avustustyöryhmä

Avustustyöryhmä ottaa vastaan ja käsittelee avustushakemukset. Työryhmä päättää itsenäisesti oppimateriaali- ja harrasteavustukset ja tuo muut hakemukset hallituksen päätettäväksi. Kuukausittain olevien hallituksen kokousten jälkeen työryhmä ilmoittaa tuen hakijoille  päätökset.

Avustustyöryhmän jäsenet: Tuula Rahkonen, Eva Kakko, Maire Jokilehto, Maisa Mihl, Maie Huovila, Johanna Mäkinen  ja Marjo Bali

Yhteistyöryhmä

Vastaa yhteistyöstä kaupungin, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa.

Tapahtumatyöryhmä:

Marjut Rita, Virve Auvinen ja Tuija Dahlgren

Tiedotustyöryhmä

Annikka Taitto, Tuula Rahkonen, Merja Kosonen, Tuula Mikkola sekä Marjo Bali erikseen kutsuttuna

Henkilöstön tukityöryhmä

Annikka Taitto, Tuula Rahkonen, Merja Kosonen, Eva Kakko ja  Tuula Mikkola