Hallituksen jäsenten joukosta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja. Hallituksen alaisuudessa toimii myös kuusi työryhmää: kirpputori-, avustus-, tapahtuma-, yhteis-, henkilöstön tuki-  sekä tiedotuksen työryhmä. Työryhmät vastaavat omista tehtävistään niille annettujen ohjeiden mukaisesti ja ne esittelevät päätöksensä hallituksen kokouksissa.

Sääntöjen mukaisesti yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja joka toinen vuosi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet ja työryhmien jäsenet valitaan joka vuosi.

Hallitus 2023

Johanna Mäkinen (puheenjohtaja), Leena Ojamaa (varapj),  Tuula Mikkola,  Marjut Rita,  Eva Kakko, Leila Riihinen ja Merja Kosonen

varajäsenet: Maisa Mihl, Maire Jokilehto ja Annikka Taitto

Taloudenhoitaja ja sihteeri: Marjo Bali

TYÖRYHMÄT

Kirpputorityöryhmä

Kirppistyöryhmä vastaa kirppiksen toiminnasta ja on siitä vastuussa hallitukselle. Vähintään yksi henkilö ryhmästä kuuluu hallitukseen ja hän toimii yhteyshenkilönä työryhmän ja hallituksen välillä.

Työryhmän vastuulle kuuluu myös uusien vapaaehtoisten koulutus ja tupailtojen järjestäminen. Kirppiksellä järjestetään rekrytointi-iltoja uusien vapaaehtoisten saamiseksi toimintaan mukaan.

Kirpputorityöryhmän jäsenet: Eva Kakko, Aili Paganus, Lea Hukka, Annikka Taitto, Pirjo Sihvonen, Liisa Raitinpää, Tuula Mikkola, kuntouttavien ohjaaja ja Marjo Bali

Avustustyöryhmä

Avustustyöryhmä ottaa vastaan ja käsittelee avustushakemukset. Työryhmä päättää itsenäisesti oppimateriaali- ja harrasteavustukset ja tuo muut hakemukset hallituksen päätettäväksi. Kuukausittain olevien hallituksen kokousten jälkeen työryhmä ilmoittaa tuen hakijoille  päätökset.

Avustustyöryhmän jäsenet: Tuula Rahkonen, Eva Kakko, Maire Jokilehto, Maisa Mihl, Maie Huovila, Leila Riihinen  ja Marjo Bali

Yhteistyöryhmä

Vastaa yhteistyöstä kaupungin, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa.

Johanna Mäkinen, Niina Haimi, Leila Riihinen ja Leena Ojamaa

Tapahtumatyöryhmä:

Marjut Rita, Virve Auvinen, Leena Ojamaa ja Niina Haimi

Tiedotustyöryhmä

Annikka Taitto,  Merja Kosonen, Tuula Mikkola, Sirkku Sarlomo sekä Marjo Bali erikseen kutsuttuna

Henkilöstön tukityöryhmä

Annikka Taitto, Tuula Rahkonen, Maie Huovila, Maisa Mihl ja Anna-Liisa Nuutinen